บริษัทอเรย์จะมีทีมงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้านทุกหลัง ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า

โดยจะเช็ครายละเอียดทั้งภายในและภายนอกตัวบ้าน ก่อนทำความสะอาดในทุกจุดเพื่อให้พร้อมสำหรับการเข้าพักอาศัยจริง เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย

จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนของการส่งมอบบ้าน โดยบริษัทจะมี Photo book และ หนังสือคู่มือดูแลบ้านเพื่อแนะนำวิธีในการดูแลบ้านเบื้องต้น รวมทั้งวัสดุ

อุปกรณ์ต่างๆ แจกให้กับลูกค้าทุกคน เป็นของขวัญสำหรับการเริ่มต้นพักอาศัยในบ้านหลังใหม่ได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข