การก่อสร้างจะเริ่มต้นจากงานด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นขั้นตอนหลักในการวางโครงสร้างของตัวบ้านทั้งหมด ตั้งแต่ลงเสาเข็มไป

จนถึงขึ้นโครงของตัวบ้าน ภายใต้การควบคุมและดูแลโดยวิศวกรและทีมก่อสร้างที่มีประสบการณ์ในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด

เพราะงานก่อสร้างถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของตัวบ้าน เราจึงต้องวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ

เพื่อให้มั่นใจว่าบ้านทุกหลังจะต้องได้คุณภาพ ทั้งในด้านของความสวยงามและความปลอดภัยสำหรับการเข้าพักอาศัย