ก่อนดำเนินการสร้างบ้านทุกหลังเราจะต้องทราบถึงความต้องการของลูกค้าอย่างชัดเจนก่อนเสมอ เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน

และเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างบ้านให้กับลูกค้าของเรา ทั้งในด้านของงบประมาณ สถานที่ และระยะเวลาในการก่อสร้าง

โดยการใช้แบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด ภายใต้การให้คำแนะนำจากทีมขาย และสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ